Aikuiset ja Lapset

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssilla käydään Skidikantti-kurssiohjelma tiivistetysti läpi luennon ja harjoitusten kautta. Sekä aikuiset että lapset hyötyvät yhdessä harjoittelusta. Jos aikuinen sanoo esim. “mene vain reippaasti muiden mukaan” täytyy osata kertoa konkreettisesti, miten reippautta voi nostaa itsessään pintaan. Täällä voi aakkoset opetella ja sitten soveltaa niitä sekä lapsen että aikuisen elämään.

Tavoitteena on tutkia eri tapoja harjoitella taitoja, joita tarvitaan sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä riskitilanteissa. Aiheina esim. kiusaaminen, kaveruus, vihaisen ja manipuloivan aikuisen kohtaaminen. Harjoittelemme kehon hallintaa (esim. hengitys- tekniikka, tasapaino, reaktiokyky, voiman kanavoiminen ja impulssien kontrolli). Harjoittelemme myös rajojen vetoa, riskitilanteiden olemuksen tajuamista, vuorovaikutustaitoja, ryhmätaitoja sekä pelon hallintaa.

Miksi aikuiset ja lapset yhdessä?Monesti kasvattaja saattaa kokea tehtävänsä lapsen suojaajana. Vanhemmat oppivat tulkitsemaan lapsen tarpeita jo pienestä vihjeestä: ruokailun aikana lapsi vilkaisee tyhjää maitolasiaan ja äiti kaataa maitoa siihen samantien. Lapsi ei joudu tunnistamaan tarvettaan, sanallistamaan sitä eikä itse toimimaan hyvinvointinsa eteen. Vanhempi ei ehkä voi käsittää lapsen arkuutta liittyä leikki- tai peliporukkaan ja toistuvat rohkaisevat kehoitukset piinaavat kumpaakin. Tai lapsi ei pysty olemaan paikoillaan, porukat hyljeksivät ja työntävät lasta kauemmaksi ja neuvottomuus lisääntyy koko perheessä.

Kuka kurssista hyötyy?

Kurssi on lyhyt ja sen tarkoituksena on synnyttää tilanteita, joissa mahdolliset harjoitusta kaipaavat asiat nousevat tarkasteltaviksi. On helppoa sitten lähteä soveltamaan opittuja keinoja jo vallitseviin tilanteisiin tai työstää niitä yhdessä voimavaraksi, jonka voi tarvittaessa ottaa käyttöön.Elämän ei aina tarvitse olla hauskaa ja viihdyttävää. Arkipäivänsietokyky, kyky asettaa itselle tavoitteita ja pyrkiä niihin pitkälläkin tähtäimellä ovat tärkeitä.

Mitä kurssin jälkeen?

Saatte mukaan muutaman harjoituksen, joista kannattaa tehdä päivittäinen rutiini, jolloin ne ovat käytettävissä tarvittaessa. Esim. Voimahengitys aamutervehdyksenä tekee siitä taidon, joka muuttuu vaistomaiseksi. Samoin aikuistasoista tietoa teemoista.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Email: aila.juvonen@skidikantti.fi
Tällä hetkellä kursseja ei järjestetä. Yksityisvalmennus ja työnohjaus puhelimitse tulevat ohjelmaan myöhemmin.