Skidikantti kesätreenejä tarjolla

Yksityisvalmennusta ala-aste ikäisille.

Harjoittelua sosiaalisissa taidoissa, jämäkkyydessä, kyvyssä hahmottaa tilanteita etukäteen ja toimia niiden mukaan.

Valmennus etenee seuraavasti: Vanhempi ja lapsi tulevat paikalle ja aikuinen näkee, missä toimitaan (yleisneuvo: älä koskaan työnnä lasta paikkaan, jossa sinua ei kutsuta ensin myös sisään)

Sen jälkeen lapsi harjoittelee valmennuksessa kehon taitoja: tasapainoa, kehon voiman tunnistamista ja sen käynnistämistä, hengitystekniikka, oman reviirin tunnistamista ja rajaamista jne.

Tilanneharjoittelussa teemme pieniä kuvitteellisia draamoja, joissa testataan eri tapoja viestiä keholla, äänellä, sanoilla.

Tutkimme hieman puolustuksellisia kehontaitoja: miten kehoa voi käyttää irrottautumistilanteissa, oman uskottavuuden tukemisessa riitatilanteissa, kuinka sanat ja ilmeet tukevat ilmaisua.

Harjoittelemme myös sitä, miten lähteä porukassa sujuvasti yhteiseen rytmiin ja kuinka keksiä asioita eli mielikuvituksen ja sanallisuuden yhteispeliä.

Harjoituksia riittää. Lapset ovat käyneet valmennuksissa 1 kerran – 3 vuoden aikajaksoja, kukin tarpeensa mukaan. Lapselle suunnittelen ohjelman joka kerran hänen tilanteensa huomioon ottaen. Skidikantti ajatusmalli on aina taustalla, kun treeniin lähdetään.

Skidikantti on ohjelma, joka tähtää lapsen pärjäämiseen silloin, kun hän on yksin tilanteissa. Jos lapselle on tapahtunut jotain ikävää tai hän joutuu sopeutumaan huonosti toimivaan ryhmään, ikäviin tovereihin tai aikuisiin, joilla ei ole aikaa eikä velvollisuutta huolehtia lapsen hyvinvoinnista ryhmässä. Aika on rajallinen, ryhmät usein vaativia ja aikuinen, jolla on omat, asetetut tavoitteet työssään, ei voi tarjota sellaista turvaa ja huolehtimista kuin kotona tai pienten lasten hoivapisteissä pyritään antamaan.

Valmennus on tunnin mittainen. Ensimmäisen kerran lopuksi vanhempi voi liittyä mukaan puoleksi tunniksi, jolloin lapsen kanssa kerromme, mitä on tehty ja miksi. Sen jälkeen vanhemmille varataan puolen tunnin puhelinaika.

Valmennus tapahtuu Munkkivuoressa, Helsinki 35. Valmennuksen kestosta päätetään ensimmäisen kerran jälkeen. Tavallisin määrä on 4-6 kertaa. Jos näyttää, että lapsi tarvitsee enemmän ja hyötyy ohjelmasta, neuvottelemme yhdessä vanhempien ja mahdollisesti taustalla olevien ammattilaisten kanssa valmennuksen kestosta ja tiheydestä.

Voit jättää viestin, jossa kerrot lyhyesti, millaista valmennusta lapsi tarvitsee ja yhteystieto, jonne voin lähettää sinulle info-materiaalia.

Kesä on koululaisille hyvä aika muuttaa omaa roolia, asennetta ja taitotasoa sosiaalisissa ryhmissä toimimiseen. Tauon jälkeen kaikki lapset ovat hieman kasvaneet ja muuttuneet ja on helppoa hyväksy toisen uusi tapa toimia tilanteissa.

About the author