Aila Juvonen

Aila Juvonen on Skidikantin kehittäjä. Hän on kouluttanut lapsia, nuoria ja lasten kanssa työtä tekeviä ammattilaisia vuodesta 1988. Aila Juvosen monialainen koulutus on tuonut Skidikanttiin laajan vaikutteiden juuriston niin filosofian, itsepuolustuksen, draamapedagogian kuin psykologiankin aloilta.

Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa ja Tavistock Clinic:lla Lontoossa, sekä työskennellyt asinatuntijaryhmissä ja luennoitsijana muun muassa Stakesin, SOS-lapsikylän, Helsingin kaupungin, poliisin ja partiolaisten kanssa. Skidikantti – koulutus on ulottunut jo useampia kierroksia koko Suomen kattavasti idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Ruotsin Eskilstunassa on koulutettu vanhempia, terveys-, kasvatus-, ja sosiaalialan ammattilaisia, nuoria ja lapsia.