Skidikantti välineeksi ammattilaisille

Skidikantti-ohjelma on kouluttanut lasten parissa työskenteviä eri alojen ammattilaisia jo vuodesta 1988. Siitä lähtien Skidikantilla on ollut ilo ja kunnia toimia mitä erilaisimpien yhteistyökumppanien kanssa.

Lasten parhaaksi toimivat ammattilaiset ovat osoittaneet kiinnostusta ohjelmaa kohtaan ja taanneet Skidikantin vakiintumisen lasten ja nuorten tukena.

Skidikantti- ammattikoulutuksia on järjestetty muun muassa SOS-lapsikylässä, eri paikkakunnilla kuten Helsingissä, Turussa,Tampereella, Kemissä, Torniossa, Utsjoella, Oulussa, Rovanimellä, Mikkelissä, Jyväskylässä, Kiteellä, Lappeenrannassa, Haminassa, Kotkassa ja Porvoossa.
Useissa kunnissa on järjestetty Skidikantti-koulutusta moniammatillisina ryhminä, toisissa kohdistettu niitä milloin opettajille, terveydenalan ammattilaisille, kirjastojen henkilökunnille, poliiseille tai päiväkodin väelle.

Seurakunnat ovat kouluttaneet omia työntekijöitään sekä Helsingin seudulla että ympäri maata. Vanhempainryhmät ja erilaiset järjestöt kuten MLL, vammaisjärjestöt ja erilaiset ammattiryhmät ovat järjestäneet koulutusta sekä omalle väelleen että tarjoneet sitä jäsenilleen.

Skidikantti-koulutus on hyödyttänyt niin eri alojen ammattilaisia kuin vanhempia ja nuoria/lapsia.