Julkaisut ja Tutkimukset

Tutkimuksia ja lopputöitä

Roolin muutoksen merkitys selviytymisessä

Seminaarityö 1992
Pirjo Mäkelä, Pirjo Vihavainen
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Lastentarhaopettajien työnohjaajakoulutus 1990-1992

Barn i risksituationer – Skidikantti

Genom öppen dörr kommer inget spöke
Puff-projekt 1992-1997
Projektansvarig Ritva Reed
Eskilstuna kommun

Alle kouluikäisen turvakasvatus Päivähoidossa

Seminaarityö 1993
Taina Ollikainen, Anita Valtanen
Kotkan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

Itsesuojelu Skidikantti-opetuksessa – Lasten kokemuksia ja havaintoja

Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma 1995
Päivi Komulainen
Joensuun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Luokanopettajien koulutusohjelma

Skidikantti – barnens väg mot kritisk medvetenhet

1996
Helen Karlsson, Cecilia Palm
Högskolan i Örebro
Institutionen för samhällsvetenskap, Socionomutbildningen

Skidikantti – lapsellista voimaa

Lopputyö 1996
Marita Kuustonen
Sosiaalikasvattajan aikuiskoulutus
Järvenpään Diakoniaopisto

Skideille kanttia – Skidikantti-ohjelman ja peruskoulun opetussuunnitelman periaatteiden ja päämäärien tarkastelua

Kasvatustieteen proseminaarityö 1997
Päivi Ruohonen
Turun opettajankoulutuslaitos

Lasten sosiaalisten taitojen kehittäminen koulussa Skidikantti-ohjelman avulla

Psykologian ammatillinen lisensiaatinen tutkimus 1999
Tuula Hynninen
Kasvatus- ja koulualan erikoistumiskoulutus, Jyväskylän yliopisto